Wectol active 750ml Vůně jehličnanů

Wectol active 750ml Vůně jehličnanů
Tekutý aktivní přípravek na mytí a čištění hygienických zařízení
Více informací
47,4 Kč 39,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód218243VýrobceDůbrava chemické výrobní družstvoPočet ks v balení12

Wectol čistí, myje a odstraňuje nánosy vodního kamene a rzi z keramických podkladů – klozetových mís, umyvadel, van, sprchových koutů, obkladů, podlah apod.

Keramické podklady, pokud nejsou silně poškozeny, přípravek nenarušuje.

 

VýrobceDůbrava chemické výrobní družstvo

Výstražný symbol:

Signální slovo:  Nebezpeči

 

Klasifikace látky nebo směsi:

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Eye Damage 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Aquatic chronic kat.3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organizmy s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P305+P351 +PP338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P501 Odstraňte obal/obsah ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení