CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Milit WC čistič 750ml fresh

Milit WC čistič 750ml fresh
Výprodej
Nový čistič WC a sanitárního vybavení. Výborně si poradí s organickými nečistotami i usazeninami z vody. Nepoškozuje povrch keramiky ani kovových a p...
Více informací
46,3 Kč 38,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód201627VýrobceLIRA Company s.r.o.Počet ks v balení14

Nový čistič WC a sanitárního vybavení. Výborně si poradí s organickými nečistotami i usazeninami z vody. Nepoškozuje povrch keramiky ani kovových a plastových součástí hygienického vybavení. Je charakteristický intenzivní a dlouhotrvající vůní potlačující nepříjemné pachy.

 

VýrobceLIRA Company s.r.o.

Výstražný symbol:

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008:

Eye Irrit 2; H319

Skin Irrit 2; H315

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.

P302 +P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305 +P351 +P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad, předáním odpovědné osobě ve sběrně nebezpečných odpadů.

Doplňkové věty:

Obsahuje 0,9% kyseliny fosforečné.

Složení: méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení