Domestos Ultra white 750ml WC čistič

Domestos Ultra white 750ml WC čistič
Domestos Ultra white 750ml WC čistič
Obrázek 2-Domestos Ultra white 750ml WC čistič
Domestos Ultra White je tekutý dezinfekční a čistící přípravek, který zabíjí všechny známé druhy bakterií ve vaší WC míse.
Více informací
62,0 Kč 51,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód201405VýrobceUNILEVER ČR, spol. s r.o.Počet ks v balení20

Domestos White & Shine je tekutý dezinfekční a čistící přípravek, který zabíjí všechny známé druhy bakterií ve vaší WC míse. Díky vylepšenému složení přilne k povrchu toaletní mísy a zůstává rovněž i po spláchnutí. Při každodenním používání chrání Domestos 24 H Plus celý den před bakteriemi uvolněnými z toalety do ovzduší a zároveň bojuje proti bacilům v domácnosti. Domestos je možné používat v celé domácnosti, a to jak v neředěném stavu, tak ředěný s vodou. Vhodný je i pro čištění a dezinfekci úklidových pomůcek. Udržujete hygienickou čistotu s Domestosem. Přípravek místnost provoní příjemnou vůní.

Výstražné symboly:

Signální slovo : Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti :

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Všeobecně

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence

P234 Uchovávejte pouze v původním balení. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce

P301 PŘI POŽITÍ:

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

P353 Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P391  Uniklý produkt seberte.

Nebezpečné složky:

chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95%

koko-alkyl(dimethyl)aminoxidy

hydroxid sodný

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 

VýrobceUNILEVER ČR, spol. s r.o.
Domestos Ultra white 750ml WC čističDomestos Ultra white 750ml WC čistič
Obrázek 2-Domestos Ultra white 750ml WC čističObrázek 2-Domestos Ultra white 750ml WC čistič
PopisObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení