Fixinela Desi WC 500ml čistič

Fixinela Desi WC 500ml čistič
-28 %
Akce
Výprodej
WC Desi tekutý čistící dezinfekční a deodorační prostředek na WC.
Více informací
Běžná cena s DPH 62,3 Kč 44,6 Kč 36,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód001382VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení21
  • čistič WC, čistí a odstraňuje nežádoucí pachy na hygienických zařízeních
  • čistí těžce dostupná místa, rozpouští močový a vodní kámen

FIXINELA Desi WC

  • tekutý čisticí a dezodorační prostředek na WC
  • rozpouští vodní kámen

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

Návod k použití:

Výrobek naneste na navlhčený znečištěný povrch a rovnoměrně rozetřete WC kartáčem. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315  Dráždí kůži.

H318  Způsobuje vážné poškození očí.

EUH208 Obsahuje geraniol, benzyl salicylát. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech, uváděné v označení na obalu:

5 - 15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, méně než 5 % kyselina fosforečná, vonná látka: AMYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, COUMARIN, GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL, LINALOOL, barvivo.

Další informace uvedené na obalu výrobku:

Obsahuje: bis(2-ethylhexyl)sulfosukcinát sodný; isotridekanol, ethoxylovaný (≥ 2.5 EO); kyselina fosforečná.

UFI: AJ40-U0GG-Q008-V7EY
 

Složení:

5 - 15 % aniontové tenzidy, < 5 % neiontové tenzidy, < 5 % kyselina fosforečná, vonná látka: GERANIOL, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, HYDROXYCITRONELLAL, AMYL CINNAMAL, COUMARIN, CITRONELLOL, barvivo.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení