DUCK WC Deep Action gel 750ml Marine

DUCK WC Deep Action gel 750ml Marine
DUCK WC Deep Action gel 750ml Marine
Obrázek 2
Prostředek s aktivním účinkem a výraznou vůní....
Více informací
67,3 Kč 55,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód201588VýrobceS.C.Johnson s.r.o.Počet ks v balení12

Prostředek s aktivním účinkem a výraznou vůní.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku

Bezpečnostní listTrue
VýrobceS.C.Johnson s.r.o.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku

Klasifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Klasifikace nebezpečných látek                                                 Kategorie nebezpečnosti                                       Identifikace nebezpečnosti

Vážné poškození očí / podráždění očí                                       Kategorie 1                                                            Způsobuje vážné poškození očí.

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí      Kategorie 3                                              Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Výstražný symbol:

Signální slovo: Nebezpečí

Obsahuje

alkoholy, C13-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8, kyselina mravenčí, alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (C8-10).

Účinná látka (BPR).

0,1828 g alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), 0,2742 g didecyldimethylamonium-chlorid

(DDAC) (C8-10) ve 100 g přípravku.

Standardní věty o nebezpečnosti

(H318) Způsobuje vážné poškození očí.

(H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

(P310) Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

(P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

(P501) Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

(P280) Používejte ochranné brýle.

Předpisy o detergentech :

Složení:

<5% neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfémy.

Další označování

Používejte pouze na WC mísy.

Nemíchejte s bělícími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky.

NÁVOD PRO POUŽITÍ: 1. Zdvihněte poklop WC mísy. 2. Stlačte obě strany víčka s uzávěrem odolným proti otevření dětmi a odšroubujte. 3. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo. 4. Dezinfekce nad vodní hladinou, rovnoměrně nastříkejte 60 ml tekutého gelu pod obrubu celé WC mísy. 5. Nechte působit 5 minut. 6. Vyčistěte mísu kartáčem nad a pod vodní hladinou a spláchněte. 7. Láhev důkladně uzavřete. (Chcete-li zabránit usazování vodního kamene a udržet toalety čisté, použijte 3x týdně.)

Používejte pouze na WC mísy. Nemíchejte s bělícími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky.

DUCK WC Deep Action gel 750ml MarineDUCK WC Deep Action gel 750ml Marine
Obrázek 2Obrázek 2
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení