DUCK WC Deep Action gel 750ml Marine

DUCK WC Deep Action gel 750ml Marine
Prostředky s aktivním účinkem a výraznou vůní....
Více informací
67,3 Kč 55,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód201588VýrobceS.C.Johnson s.r.o.Počet ks v balení12

Prostředky s aktivním účinkem a výraznou vůní.

 

Výstražný symbol:

Signální slovo: Nebezpečí

Obsahuje

alkoholy, C13-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8, kyselina mravenčí, alkyl(C12-

18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), didecyldimethylamonium-chlorid (DDAC) (C8-10).

Účinná látka(BPR).

0,1828 g alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), 0,2742 g didecyldimethylamonium-chlorid

(DDAC) (C8-10) ve 100 g přípravku.

Standardní věty o nebezpečnosti

(H318) Způsobuje vážné poškození očí.

(H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

(P310) Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

(P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

(P501) Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

(P280) Používejte ochranné brýle.

Předpisy o detergentech : Složení

<5% neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfémy.

VýrobceS.C.Johnson s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení