MADEL IO Acido muriatico 1l, čistič WC s kyselinou 33%

MADEL IO Acido muriatico 1l, čistič WC s kyselinou 33%
MADEL IO Acido muriatico 1l, čistič WC s kyselinou 33%
Obrázek 2-MADEL IO Acido muriatico 1l, čistič WC s kyselinou 33%
Extra silný  čistící prostředek na WC a pisoáry  od italské drogerie  Madel  - Acido Muriatico. Tento  úklidový a čistící prostředek  obsahuje silnou...
Více informací
71,3 Kč 58,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód216246VýrobceMADEL CZ, spol. s r.o.Počet ks v balení12

Extra silný čistící prostředek na WC a pisoáry od italské drogerie Madel - Acido Muriatico. Tento úklidový a čistící prostředek obsahuje silnou kyselinu (33% kyselina chlorovodíková), která rozpustí špínu i odolné usazeniny (vodní kámen, močovinu), se kterou si běžné přípravky na WC neporadí.

Nemusíte se ale bát mít doma takto účinný přípravek, a zároveň malé děti. Nehoda totiž díky speciálnímu bezpečnostnímu uzávěru nehrozí! Přesto uchovávejte mimo dosah dětí.

Používání: V neředěném stavu za použití ochranných gumových rukavic, ochranného oděvu a brýlí nebo ochranného štítu použijte k odstranění nejodolnějších usazenin na WC. Po rozpuštění nečistot opláchnout vodou.
K běžnému mytí WC se používá ve zředěném stavu, stále však za použití ochranných pomůcek.
Při manipulaci je nutné vyvarovat se vdechování výparů. Zapnout odsávání nebo zajistit dostatečné větrání.
Do výrobku nikdy nepřilévejte vodu! Reaguje prudce za vývoje tepla, hrozí tak vystříknutí a poleptání! Nepoužívat na kovové a pochromované povrchy, koroduje kovy.

Upozornění: Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou 33%. 

Prodej pouze osobám nad 18 let!

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

  

Signální slovo: Nebezpečí

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293).

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Doplňující informace na štítku:

-

 

 

 

 

VýrobceMADEL CZ, spol. s r.o.
MADEL IO Acido muriatico 1l, čistič WC s kyselinou 33%MADEL IO Acido muriatico 1l, čistič WC s kyselinou 33%
Obrázek 2-MADEL IO Acido muriatico 1l, čistič WC s kyselinou 33%Obrázek 2-MADEL IO Acido muriatico 1l, čistič WC s kyselinou 33%
PopisObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení