LARRIN NANO WC čistič 750ml

Nano Larrin WC čistič 750ml
moderní nanotechnologie vytváří ochranný film po prvním použití, zabraňuje usazování vodního kamene a nečistot
Více informací
101 Kč 83,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód203682VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Moderní WC čistič využívající nanotechnologii. Vytváří ochranný film po prvním použití. Pravidelné používání zabraňuje usazování vodního kamene a nečistot. Následně snadnější údržba a čištění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Varování Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Doplňující informace EUH208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Doplňijící informace dle nařízení ES 648/2004 Obsahuje: < 5% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol).

 

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení