Lumila 500ml WC čistič, vodní kámen

Lumila 500ml WC čistič, vodní kámen
Tekutý kyselý čistící prostředek na hygienické zařízení. Vhodný na vany, umyvadla, obkladačky, WC mísy. Odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny....
Více informací
58,1 Kč 48,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód001385VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení21
  • čistič WC
  • odstraní zastaralou špínu, rez, vodní kámen
  • vhodná pro použití v potravinářském průmyslu

LUMILA

  • extra silná
  • extra účinná
  • kyselý čisticí prostředek na hygienická zařízení
  • čistí vany, umyvadla, obkladačky, WC mísy
  • odstraňuje vodní kámen a jiné usazeniny

 

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na vany s poškozeným smaltem.

Návod k použití:

Výrobek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

 

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech uváděné v označení na obalu:

15 - 30 % kyselina fosforečná, méně než 5 % neiontový tenzid, barvivo.

Další informace uvedené na obalu výrobku:

UFI: QU20-Q0PJ-K00C-NDSP.

Údaje o osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh. Návod k použití.

Složení výrobku: Směs kyseliny fosforečné, neiontového tenzidu, barviva a vody.

 


VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení