Prix WC čistič 750ml Aqua Blue

Prix WC čistič 750ml Aqua Blue
čistící prostředek na WC, sanitární zařízení, keramiku a další povrchy odolné vůči kyselinám s příjemnou vůní.
Více informací
50,9 Kč 42,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód202060VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Čistící prostředek na WC, sanitární zařízení, keramiku a další povrchy odolné vůči kyselinám s příjemnou vůní.

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: Nebezpečí

Prvky označení:

Obsahuje: Sodium Laureth Sulfate, hydrogensíran sodný.

Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280 Používejte ochranné brýle.

P301+P330+P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Doplňující informace

<5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, barvivo

 

Obsahuje: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % hydrogensíran sodný, parfum, colorant

 

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení