Prix WC čistič 750ml Aqua Blue

Prix WC čistič 750ml Aqua Blue
čistící prostředek na WC, sanitární zařízení, keramiku a další povrchy odolné vůči kyselinám s příjemnou vůní.
Více informací
50,9 Kč 42,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód202060VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Čistící prostředek na WC, sanitární zařízení, keramiku a další povrchy odolné vůči kyselinám s příjemnou vůní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvky označení: Obsahuje: Sodium Laureth Sulfate, hydrogensíran sodný. Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Obsahuje: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % hydrogensíran sodný, parfum, colorant

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení