Jar Power Sprej Nádobí a kuchyň 3v1, 500ml

Jar Power Sprej Nádobí a kuchyň 3v1, 500ml
Dejte sbohem starým způsobům čištění díky spreji Jar Power Spray 3v1!
Více informací
99,5 Kč 82,2 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód207027VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení10

Už vás nebaví namáčet nádobí a drhnout kuchyň? Dejte sbohem starým způsobům čištění díky spreji Jar Power Spray 3v1! Náš revoluční víceúčelový sprej 3v1 působí na 100 % každodenní mastnoty na nádobí a v kuchyni před samotným mytím, abyste mohli dosáhnout čistoty a lesku bez námahy. Jeho používání je snadné a zábavné! A navíc vám pomáhá šetřit vodou! Jar Power Spray, jedno řešení na mastnotu před mytím nádobí v myčce, před ručním mytím nádobí a dokonce na kuchyňské povrchy!

VýrobceProcter  & Gamble Czech Republic s.r.o.

Výstražný symbol:

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 - Nevdechujte aerosol.

P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Vážné poškození očí / podráždění očí  Kategorie 2 - (H319)

Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici.

Informace o látce vyvolávající narušení činnost endokrinního systému

Směs neobsahuje žádné látky, na které se vztahuje povinnost deklarovat obsah >0,1 %, které by spadaly do definice potvrzených endokrinních disruptorů podle jakéhokoli nařízení EU.

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII).

Nařízení (ES) č. 648/2004 (Nařízení o detergentech); Klasifikace a postup používaný pro odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]; Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (ES 1907/2006).

Chemický název

Zakázané látky dle Přílohy XVII nařízení REACH

Látka podléhající povolení dle Přílohy XIV nařízení REACH

Propylene Glycol Butyl Ether

75.

-

Ethanolamine

75.

-

Doporučení Evropského výboru pro organické tenzidy a jejich meziprodukty (CESIO)

Povrchově aktivní látka(y) obsažená(é) v tomto přípravku vyhovuje(í) kritériím biologické odbouratelnosti uvedeným v Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Údaje na podporu tohoto tvrzení jsou k dispozici u odpovědného orgánu členského státu a budou jim zpřístupněny na jejich přímou žádost nebo na žádost výrobce detergentu.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení