CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

SANYTOL PROFESSIONAL Čistič kuchyně 750ml

SANYTOL PROFESSIONAL Čistič kuchyně 750ml
Čistí a dezinfikuje v jednom kroku - bez chlóru
Více informací
99,2 Kč 82,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód206923VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.Počet ks v balení12

Dezinfikuje -odstraňuje 99.9% bakterie, plísně a viry

Čistí a dezinfikuje v jednom kroku -bez chlóru

Účinně odstraňuje zbytky mastnoty a usazenin v kuchyni

Rozpouští odolnou mastnotu

Je ideální na sporáky, trouby, grily, dřezy, pracovní desky, ledničky, mikrovlnné trouby, nerezové plochy

Dodává lesk

Šetrný k materiálů, neodbarvuje a nezanechává skvrny

Trojí účinek:

Baktericidní (5 min.) podle normy EN 1276 a EN 13697.

Fungicidní(15 min.) podle normy EN 1650 a EN 13697.

Virucidní(5 min.) na virus chripkyA (H1N1), Herpes virus typ I., lidský koronavirus 229E a SARS-CoV-2 podle normy EN 14476.

Kromě jiného odstraňuje:Bakterie: Pseudomonasaeruginosa, Escherichiacoli, Staphylococcus aureus, Enterococcushirae. Kvasinky: Candida albicans. Plísně:Aspergillusniger. Viry: Virus Influenza A (H1N1), Herpes simplex tipo1, humanCoronavirus 229E, SARS-CoV-2.

Účinnost ověřena a zkontrolována autorizovanou laboratoří

Biocidní aktivní látky (TP2/AL) didecyldimethylamoniumchlorid: 9500 mg/kg

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku

VýrobceAC MARCA Czech Republic s.r.o.

Biocidní přípravek

Výstražný symbol:

GHS07

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2  H319

Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3  H412

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Obsahuje: Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 0,95% chloridu Didecyldimethylammonium.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li s dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.

Další věty:

Nepožívat.

Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 0,95% chloridu Didecyldimethylammonium.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení