Coyote Čistič disků kol RED MR 500ml

Coyote Čistič disků kol RED MR 500ml
Speciální prostředek s novou kombinací účinných složek.
Více informací
140,7 Kč 116,3 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód204972VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení12

Speciální prostředek s novou kombinací účinných složek. Obsahuje látky, které se při aktivním působení na nečistoty zbarvují do červena. Zčervenání zároveň ukazuje nejlepší čas pro omytí prostředku. Je určený k čištění litých a ocelových ráfků. Snadno odstraňuje nečistoty, jako jsou zbytky oleje, sazí, gumy, pouliční špíny a prach z brzdových destiček. Po vyčištění ráfky získají původní lesk.

 

VýrobceAutoMax Group s.r.o.

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2  H319

Signální slovo (CLP): Varování

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 - Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Doplňkové údaje

Označeno jako detergent: obsahuje aniontové povrchově aktivní látky (méně než 5%); neiontové povrchově aktivní látky (méně než 5%); EDTA a její soli (méně než 5%); parfémy; konzervační činidla (oktylisothiazolinon, 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol).

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení