Fixinela 500ml WC čistič na rez a vodní kámen

Fixinela 500ml WC čistič na rez a vodní kámen
Fixinela WC tekutý čistič 500 ml Odstraňuje špínu a vodní kámen, velmi účinný antibakteriální účinek.
Více informací
43,8 Kč 36,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód001227VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení21
  • kyselý čisticí prostředek na WC mísy, vany, umyvadla, obkladačky a baterie
  • odstraňuje rez, vodní kámen a jiné usazeniny.

Čistič na velmi znečištěné plochy.


Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na vany s poškozenou glazurou.

Návod k použití:

Výrobek nastříkejte na znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a opláchněte vodou

 

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Obsahuje:

kyselina fosforečná, sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu.

GHS07

Varování

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Draždi kůži.

H319 Způsobuje važne podražděni oči

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktni čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podrážděni očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Obsahuje:

5 % - 15% kyselina fosforečná

meně než 5 % aniontove povrchově aktivní látky

barvivo

Další nebezpečnost: nestanoveno

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení