LAVON WC hygienický gel s chlórem 750ml

LAVON WC hygienický gel s chlórem 750ml
Chlorový přípravek na čištění a bělení
Více informací
35,6 Kč 29,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód206020VýrobceLAVON trade s.r.o.Počet ks v balení12

Chlorový přípravek na čištění a bělení

  • hustý gel
  • s vysokým obsahem chlóru
  • příjemná vůně

LAVON WC hygienický gel s chlórem je univerzální chlorový přípravek na čištění a bělení v domácnostech, institucích i v potravinářských a stravovacích provozech. Efektivně čistí a bělí všechny vodou omyvatelné povrchy. Vhodné na toalety, odtoky umyvadel a dřezů, podlahy, keramické obklady a všechny omyvatelné povrchy odolné prostředkům s chlornanem sodným. Dokonalá přilnavost k povrchu.

 

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 

VýrobceLAVON trade s.r.o.

Výstražný symbol:

GHS05

Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě):  Laurethsulfát sodný, chlornan sodný, hydroxid sodný

Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOP501  Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Doplňující informace:

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení