Tempo Renoplast s černidlem 300ml

Tempo Renoplast s černidlem 300ml
Silikonová leštěnka na pryž a plasty k čištění, leštění a konzervaci tmavých plastů. Čistí, renovuje a konzervuje černé vnější plastové a pryžové sou...
Více informací
78,2 Kč 64,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód001921VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení10

Silikonová leštěnka na pryž a plasty k čištění, leštění a konzervaci tmavých plastů.

Čistí, renovuje a konzervuje černé vnější plastové a pryžové součásti automobilů, jako jsou nárazníky, spoilery, pneumatiky, lišty, ...

Čistí, renovuje a konzervuje černé vnější plastové a pryžové součásti automobilů, jako jsou nárazníky, spoilery, pneumatiky, lišty, čelní masky a vrací jim původní černý vzhled a oživuje barvy. Ošetřený povrch lépe odolává povětrnostním vlivům. Renoplast prodlužuje pružnost a pevnost.

 

 

Složení: méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek; barvivo; 2-methyl-2H-isothiazolin-3-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on; pyridin-2-thiol-(1-oxid), sodná sůl VAROVÁNÍ H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby
Popis